4-Trust Vertrouwenspersoonnu.nl   In vertrouwen helpen vertrouwen

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon

Voor iedere werknemer, sporter of scholier. Direct toegang tot een ervaren en gecertificeerd vertrouwenspersoon.  Neem gratis met mij contact op voor meer informatie m.b.t. mogelijkheden  om binnen uw organisatie, school of sportvereniging te helpen met het creëren van een veilige en prettige werkomgeving binnen uw organisatie, wat de productiviteit en flexibiliteit een boost geeft!  

Wie ben ik en wat kun jij van mij verwachten


Mijn naam is Fred Julio, geboren te Amsterdam in 1963. 

Vanaf september 2007 ben ik vertrouwenspersoon. 

Naast intern Vertrouwenspersoon (bij de Sociale Verzekeringsbank, in Amstelveen) ben ik ook samen met collega Gemma Bon -van Lunteren de coördinator vertrouwenspersonen. Per 2012 ook werkzaam als  extern vertrouwenspersoon. 

Ben de beheerder van een aantal LVV- intervisiegroepen voor vertrouwenspersonen en had zitting tot en met juni 2022 in de Commissie van Toezicht van de LVV. 

Dit is een klachtencommissie, waar iedere klant die zich niet goed door een vertrouwenspersoon bijgestaan vond, of niet zijn of haar werk naar de gedragscode van de LVV uitvoerde, een klacht in kan dienen tegen die betreffende vertrouwenspersoon.

Deze commissie onderzoekt en adviseert richting bestuur Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon (LVV) dan haar  bevindingen, waarna het aan de LVV is om een sanctie of waarschuwing uit te spreken.

Als extern vertrouwenspersoon  was ik vanaf 2018 verbonden aan de Report App (van Karin Bosman), deze is onlangs gestopt per 1 juli 2023. Een App, die continue in ontwikkeling is en echt iedereen kan helpen om te bereiken wat wij met zijn allen willen. Een stop aan ongewenst gedrag en daarmee voorop gaat voor een veilige werkplek, sportplek  en of schooltijd.  Inmiddels zijn al diverse  instanties en werkgevers begonnen met het aanbieden van de report app aan hun werknemers. In principe zou iedere  vertrouwenspersoon deze app ook moeten willen hebben bij de organisatie waar hij of zij voor werkt of werkzaam is. Het is een geweldig hulpmiddel die vooral bestaat uit preventie (maar met veel extra's).


Binnen Report app is het een extra mogelijkheid om de vertrouwenspersonen van Report App (sinds kort door Partners in Vertrouwen gefaciliteerd) te benaderen. 

Dit is niet verplicht, maar een mogelijkheid! 

 Meer informatie hierover bij of Report App of bij Partners in Vertrouwen. Zie hiervoor ook hun  websites . 

Vele instanties/werkgevers of verenigingen hebben een eigen vertrouwenspersoon.  Maar als de wens er is, kan er gekozen worden om  externe vertrouwenspersonen als extra aan te bieden .

Dit bespaart het zelf moeten opleiden en faciliteren van een eigen  interne vertrouwenspersoon.  


Wat kun jij van mij verwachten?

Ik werk samen met een groot aantal externe- maar ook interne vertrouwenspersonen.  En kan u daarom altijd helpen aan een vertrouwenspersoon.  Mede omdat ik met veel van hen ook intervisie heb en zelf sinds 2007 vertrouwenspersoon ben heb ik enorm veel ervaring en ervaringen vanuit casus ook  een heel breed netwerk met specialisten op bijna ieder vlak.  

Je kunt mij als vertrouwenspersoon daarom altijd benaderen en als het niet binnen het vak van VP hoort, kan ik je wellicht doorverwijzen als jij het wilt naar de hulplijn die jij nodig hebt en vooral ook wenst.

 

Waar werk ik nog meer?

Sinds enkele jaren ben ik de externe vertrouwenspersoon van Gemeente Purmerend  en sinds juli 2023 ook  extern vertrouwenspersoon van Stichting Spurd. 

Daarnaast ben ik invaller/achtervang van een 3 tal externe vertrouwenspersonen.  

Ook niet onbelangrijk. Ik vind dat iedereen recht heeft op een goede vertrouwenspersoon. Sparren onderling met andere vertrouwenspersonen vind ik een pré.  Alle vertrouwenspersonen  waarmee ik gelinked ben, kunnen mij daarom in vertrouwen mijn benaderen om te sparren en advies.   

Verder nog wat wetenswaardigheden en of feitjes:

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en deze is verlengd tot en met mei 2024. 

Middels scholing en intervisie kun je her-certificering verdienen. Iedere zichzelf respecterende vertrouwenspersoon zal moeten blijven voldoen aan nascholing, intervisies en bijscholing. 

Hiermee verdient een vertrouwenspersoon punten en met voldoende bewijs kan her-certificering voor een termijn van 5 jaar worden gevraagd. Een onafhankelijke instantie bekijkt of je dan aan deze eisen hebt voldaan (was CRP  nu Hobéon).

Ieder mens verdient respect en bovenal een fijn en veilig leef en werkomgeving. Dat is één van de waarden waar ik voor sta. Verbinding, gelijkheid, gerechtigheid en respect staan voor mij daarom hoog in mijn vaandel.
In de praktijk blijkt helaas dat pesten, intimideren, seksuele intimidatie en of agressie en geweld nog steeds voorkomt!   Zie daarvoor ook actualiteit binnen bijvoorbeeld sport en danswereld. 

Maar ook bij jou kan ongewenst gedrag plaatsvinden.  Ongewenst gedrag is meer dan alleen maar pesten.  Intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie in alle vormen vallen onder ongewenst gedrag. Ook bij partnergeweld en kindermishandeling kun je naar een vertrouwenspersoon. Een goede vertrouwenspersoon heeft ook een breed netwerk en kan je in het proces bijstaan, begeleiden en ook doorverwijzen (en indien gewenst ook dan begeleiden). Je staat er niet alleen voor en bent altijd welkom! 
Als jij last hebt van ongewenst gedrag weet dat je niet alleen staat en je altijd bij de vertrouwenspersoon terecht kunt.  Samen met jou zoeken we naar de best mogelijke oplossing.   En heel belangrijk de melder blijft daarbij altijd in de regie!