Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

" Vertrouwen verdien je "

Wie ben ik en wat kun jij van mij verwachten

Mijn naam is Fred Julio, geboren te Amsterdam in 1963. 
Vanaf september 2007 ben ik vertrouwenspersoon. 

Naast intern Vertrouwenspersoon ben ik ook extern vertrouwenspersoon. Ben beheerder van een aantal intervisiegroepen voor vertrouwenspersonen en zit nog tot en met juni 2022 in de Commissie van Toezicht. Dit is een klachtencommissie, waar ieder die zich niet goed door een vertrouwenspersoon bijgestaan vind, een klacht in kan dienen. Deze commissie onderzoekt en adviseert richting bestuur Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon (LVV) dan haar  bevindingen. 

Als extern vertrouwenspersoon mede verbonden aan de Report App. Een App, die door Karin Bosman bedacht is en continue in ontwikkeling is en echt iedereen kan helpen om te bereiken wat wij met zijn allen willen. Een stop aan ongewenst gedrag en daarmee volop gaat voor een veilige werkplek, sportplek  en of schooltijd.  Inmiddels zijn al diverse grote instanties en werkgevers begonnen met het aanbieden van de report app aan hun werknemers. 

Binnen Report app is het een extra mogelijkheid om de vertrouwenspersonen van Report App te benaderen. Dit is niet verplicht!  Vele instanties hebben een eigen club of eigen vertrouwenspersoon.  Maar als de wens er is, kan er gekozen worden om of als externe vertrouwenspersonen als extra aan te bieden of in plaats van zelf een vertrouwenspersoon te moeten opleiden en aan te stellen als vertrouwenspersoon. 

Er is een groep van gecertificeerde vertrouwenspersonen welke  Joyce Huijbers en ik zelf hebben benaderd en waar wij ook helemaal voor garant staan. Dit zijn ervaren en allen gekwalificeerde en gecertificeerde vertrouwenspersonen. 

Ook al enkele jaren de externe vertrouwenspersoon van Gemeente Purmerend en backup van een aantal directe collega externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn ook mijn backup. 

Verder:

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en onlangs is deze verlengd tot en met mei 2024. Iedere zichzelf respecterende vertrouwenspersoon zal moeten blijven voldoen aan nascholing, intervisies en bijscholing. Hiermee verdient een vertrouwenspersoon punten en met voldoende bewijs kan her-certificering voor een termijn van 4 jaar worden gevraagd. Een onafhankelijke instantie bekijkt of je dan aan deze eisen hebt voldaan.

Ieder mens verdient respect en bovenal een fijn en veilig leef en werkomgeving. Dat is één van de waarden waar ik voor sta. Verbinding, gelijkheid, gerechtigheid en respect staan voor mij daarom hoog in mijn vaandel.
In de praktijk blijkt helaas dat pesten, intimideren, seksuele intimidatie en of agressie en geweld nog steeds voorkomt!   Zie daarvoor ook actualiteit binnen bijvoorbeeld sport en danswereld. 

Maar ook bij jou kan ongewenst gedrag plaatsvinden.  Ongewenst gedrag is meer dan alleen maar pesten.  Intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie in alle vormen vallen onder ongewenst gedrag. Ook bij partnergeweld en kindermishandeling kun je naar een vertrouwenspersoon. Een goede vertrouwenspersoon heeft ook een breed netwerk en kan je in het proces bijstaan, begeleiden en ook doorverwijzen (en indien gewenst ook dan begeleiden). Je staat er niet alleen voor en bent altijd welkom! 
Als jij last hebt van ongewenst gedrag weet dat je niet alleen staat en je altijd bij de vertrouwenspersoon terecht kunt.  Samen met jou zoeken we naar de best mogelijke oplossing.   En heel belangrijk jij blijft daarbij altijd in de regie!