Definitie ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting!

Dit onderdeel gaat over ongewenst gedrag van collega's ten opzichte van andere collega’s of van leidinggevenden richting medewerkers of andere leidinggevenden (intern ongewenst gedrag). Dit kan zijn seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren. 

Hoofdvormen

De belangrijkste vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • sociaal isoleren: iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten
 • werk onaangenaam of onmogelijk maken: iemand altijd de vervelende klussen geven, bestanden wissen op zijn pc, informatie achterhouden dergelijke
 • bespotten: vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, een andere levensstijl, vaak onder het mom van 'geintjes'
 • roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega
 • dreigen: variërend van dreigen met ontslag tot vage dreigementen als 'we krijgen jou nog wel
 • lichamelijk geweld: niet alleen slaan, maar ook iemand opsluiten, duwen en dergelijke
 • verbaal geweld: een persoon uitschelden in grove bewoordingen
 • (seksuele) intimidatie: handtastelijkheden en intimiderende opmerkingen
 • racisme: vormen van bovenstaand gedrag gebruiken om iemand vanwege zijn etnische afkomst te kleineren.

N.B. Overigens wordt niet-integer handelen, d.w.z. handelen in strijd met de uitgangspunten van integriteit, ook vaak als ongewenst gedrag gezien. Immers, niet alleen de werkgever, het management en de burger, maar ook collega's kunnen last hebben van waargenomen niet-integer handelen, of dit als kwetsend ervaren. 

Gevolgen van ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan allerlei negatieve gevolgen hebben voor medewerkers en de organisatie:

 • conflicten tussen medewerkers 
 • minder motivatie en personeelsverloop
 • stressklachten en ziekteverzuim (Werkdruk en werkstress).  Verslechtering van de sfeer op een afdeling waar ongewenst gedrag plaatsvindt. Waarschijnlijk is er weinig steun van collega’s onderling, terwijl zulke steun stressklachten juist kan voorkomen.
 • onveilig gevoel, wat de samenwerking en de kwaliteit van het werk niet ten goede komt.
 • angstcultuur (geen communicatie meer, stilvallen feedback, verbeteringen, bang om fouten te maken, ziekteverzuim)