Een vertrouwenspersoon is dit nu Wettelijk verplicht?

Moet ik verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen?


Ben ik als organisatie verplicht om een vertrouwenspersoon aanstellen?

Helaas is nog steeds het antwoord: Nee

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Wel is een werkgever verplicht aandacht te geven aan het voorkomen van ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld pesten op het werk, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie en geweld).

Iedere organisatie móet hiervoor beleid maken. Met het tevens aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een organisatie actief uitvoering geven aan dit beleid!

Een vertrouwenspersoon is in principe onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Een vertrouwenspersoon is overigens wel partijdig! Hij staat altijd de melder bij! Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht voor een luisterend oor, ondersteuning en advies. 

Een vertrouwenspersoon kan ook leidinggevenden en directies adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon wordt in de regel in samenspraak met de OR aangesteld en kan zowel intern als extern zijn (of een combinatie van beiden).