Bouwen aan vertrouwen

Iedere vertrouwenspersoon staat voor in principe hetzelfde opgesteld. Hij/zij staat jou bij,  luistert naar je, hoort wat jij zegt en vraagt wat jij wilt dat de vertrouwenspersoon voor jou kan doen.  De vp adviseert je, helpt je door opties door te nemen en zorgt dat jij altijd de regie kan houden.  Jij bepaalt ten alle tijde welke optie bij jou past en welke oplossing gezocht moet worden.  Behalve opties doornemen, de juiste weg kiezen en zorgt ervoor dat het respect wordt bewaakt.


Niemand wil een onveilige werkplek en bijna niemand wil zich weg laten jagen door een pester of via intimidatie van een collega of leidinggevende of wie dan ook.  Ons vp werk bestaat dan ook vaak uit het bespreekbaar maken van wat er niet goed gaat. Of in ieder geval wat jij ervaart en voor jou  opgelost moet worden.


Een goede vertrouwenspersoon staat naast je en begeleidt jou en houd jouw belangen in het oog. 


Indien gewenst zal een vertrouwenspersoon meegaan met het gesprek.  Als ik dat doe, dan hebben we ook een voorgesprek en nagesprek. Alles om de meest goede uitkomst te bereiken die jij wilt.  Soms kost het wat meer tijd, maar weet jij bent dat meer dan waard! 

Fred Julio gecertificeerd vertrouwenspersoon

Bij twijfel neem gewoon contact op. Je kunt mij altijd benaderen. Ik heb tevens de beschikking over veel deskundigen waar ik je mee in contact zou kunnen brengen. 

Blijf niet lopen met je probleem, weet dat er vertrouwenspersonen zoals ik er zijn om je bij te staan.

LVV  &
 Commissie van Toezicht

Ik ben sinds 2007 vertrouwenspersoon en ben bijna direct met LVV in contact getreden.   De LVV (landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) is een vereniging van en voor de belangen voor vertrouwenspersonen.  Tevens bewaakt de LVV de kwaliteit van de vertrouwenspersonen functie.

Geen  enkele vertrouwenspersoon is precies gelijk. Iedereen heeft zijn eigen aanpak en heeft zijn eigen specialisatie.  Belangrijk is wel dat jij je met je vertrouwenspersoon vertrouwt voelt en dat je bijgestaan wordt zoals een vertrouwenspersoon dat betaamt. 

Is dit niet zo, heb je een klacht tegen een vertrouwenspersoon, weet dat je met die klacht ook bij het LVV terecht kan. Er is hier een commisie voor, deze heet de Commissie van Toezicht. Daar kun je jouw klacht indienen tegen de vertrouwenspersoon die jou niet goed heeft bijgestaan. De commissie oordeelt of de vertrouwenspersoon heeft gehandeld naar de letter van de functie vertrouwenspersoon.  

Verder, belangrijk om te weten. Jij bepaalt wie jij als vertrouwenspersoon kiest. Deze keuze ligt bij jou!