Report App

In deze app kun je als bedrijf je medewerkers volledig op de hoogte brengen van de geldende regels binnen de organisatie.  Tevens zal deze app een verlagende drempel bieden om indien nodig of gewenst direct hulp te zoeken. Deze app geeft ook alle privacymogelijkheden voor de medewerker om gebeurtenissen, eigen verhalen, eigen waarnemingen, of zelfs gesproken woord of video in volledige vertrouwde omgeving op te slaan.
Er zijn 2 apps, de Oranje App, dit is de zakelijke variant en de Blauwe App, te downloaden voor iedere particulier. Deze is voor iedere persoon die benieuwd is naar de algemene regels, waarden en normen. Of voor ieder persoon die te maken heeft met ongewenst gedrag en vertrouwelijk een gesprek aan wil gaan met een van de aangesloten vertrouwenspersonen, of deze hoog beveiligde app wil gebruiken om zijn of haar ervaringen volledig veilig op de app op te slaan. 


Fred Julio gecertificeerd vertrouwenspersoon

Bij twijfel neem gewoon contact op. Je kunt mij altijd benaderen. Ik heb tevens de beschikking over veel deskundigen waar ik je mee in contact zou kunnen brengen. 

Blijf niet lopen met je probleem, weet dat er vertrouwenspersonen zoals ik er zijn om je bij te staan.

LVV  &
 Commissie van Toezicht

Ik ben sinds 2007 vertrouwenspersoon en ben bijna direct met LVV in contact getreden.   De LVV (landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) is een vereniging van en voor de belangen voor vertrouwenspersonen.  Tevens bewaakt de LVV de kwaliteit van de vertrouwenspersonen functie.

Geen  enkele vertrouwenspersoon is precies gelijk. Iedereen heeft zijn eigen aanpak en heeft zijn eigen specialisatie.  Belangrijk is wel dat jij je met je vertrouwenspersoon vertrouwt voelt en dat je bijgestaan wordt zoals een vertrouwenspersoon dat betaamt. 

Is dit niet zo, heb je een klacht tegen een vertrouwenspersoon, weet dat je met die klacht ook bij het LVV terecht kan. Er is hier een commisie voor, deze heet de Commissie van Toezicht. Daar kun je jouw klacht indienen tegen de vertrouwenspersoon die jou niet goed heeft bijgestaan. De commissie oordeelt of de vertrouwenspersoon heeft gehandeld naar de letter van de functie vertrouwenspersoon.  

Verder, belangrijk om te weten. Jij bepaalt wie jij als vertrouwenspersoon kiest. Deze keuze ligt bij jou!