Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam  zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Intervisie is inmiddels door het LVV beter/professioneler georganiseerd. Er zijn een flink aantal intervisiegroepen opgestart waaruit de vertrouwenspersonen kunnen kiezen. 

Vertrouwenspersoon NU heeft 4 intervisiegroepen in beheer.
Bij deze intervisiegroepen zijn nog enkele vrije plekken aanwezig.
De intervisiegroepen van Vertrouwenspersoon NU zijn:  

groepsnr. 30165 (vol)  groepsnr. 30168 (vol) groepsnr. 30412 (1 plek)  groepsnr. 30500 (2 plekken)

Inschrijven kan op via   https://intervisie.lvvv.nl/


Logo LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon kleinpng