Fred Julio, vertrouwenspersoon.  Hoe, wat en sinds wanneer en wat doe hij nog meer?

Fred Julio werkt al jaren als vertrouwenspersoon.
Sinds 2007 is hij intern vertrouwenspersoon bij de Sociale Verzekeringsbank

Rond 2008 is hij toegetreden tot het bestuur van de Landelijke vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).

Het bestuur had ten doel om het vak vertrouwenspersoon te professionaliseren. Er waren namelijk te veel "hobbyisten" die zich vertrouwenspersoon noemden.  
Om deze professionalisering in gang te zetten heeft het bestuur contact gezocht met alle opleiders. Gezamenlijk tijdens een GDR sessie hebben wij de minimale eisen en wensen bepaald en verder uitgewerkt om tot een gedegen opleiding te kunnen komen. Dit heeft geresulteerd in het maken van een keurmerk. Dit keurmerk is na enkele jaren in 2010 er eindelijk gekomen! Het LVV-Keurmerk kon iedere opleider verdienen door de cursus aan de gestelde eisen te voldoen om een vertrouwenspersoon te kunnen opleiden. 
oud en nieuw logo lvv keurmerkpng
Nadat het keurmerk een feit was, was het vervolgens de beurt aan de vertrouwenspersonen om zicht te certificeren!
Fred heeft nadat het keurmerk een feit was in 2011 het LVV-bestuur verlaten.  De vereniging werd te groot en kostte de toenmalige bestuursleden steeds meer van hun vrijwilligers tijd. Het werk was toen nog echt volledig vrijwillig!  Het gehele bestuur is inmiddels vervangen. Voor  het certificeren moest ook een erkend certificeringsbureau in de arm genomen worden. Dit is het CRP (Certification and Registration for Professionals).  Nadat iemand de cursus met goed gevolg heeft afgerond is hij in basis gecertificeerd! Echter dit moet wel aangemeld en goedgekeurd worden door het CRP.  

De certificering geldt dan voor een aantal jaren. Feitelijk moet je na het behalen van dit eerste certificaat, direct beginnen met het volgen van bij- en nascholing (BNS) en participeren bij verplichte intervisie voor het kunnen behouden van de certificering (hercertificeren). 
Sinds 2014 is Fred zowel intern- als extern vertrouwenspersoon. 

Fred werkt ook nauw samen met een aantal externe vakgenoten. Jan Peter Versteege (de Opreghte) is een fantastisch man, met heel veel kennis en kunde. Naast vertrouwenspersoon ook geestelijk verzorger. Het hart op de juiste plek en ook vol met lef. Angelique Wittenbernds (DiFiducia) is een externe vertrouwenspersoon die als specialisatie, ook graag cursussen en of veel voorlichting geeft! Veel ervaring met pesten en ongewenst gedrag. Joyce Huijbers (zelfstandige) met een groot vermogen aan denkkracht gecombineerd met goede adviezen en een rustgevend gevoel. Zet je aan het denken en helpt je vooruit! 3 fantastische vertrouwenspersonen waar ik graag mee samenwerk en het leven voor de melder mee kan verbeteren!  Sinds 2019 ben ik ook werkzaam  als de externe vertrouwenspersoon voor Gemeente Purmerend. 

Naast dit is hij door Karin Bosman gevraagd om zich als Senior Vertrouwenspersoon te verbinden aan de Stichting Foundation Report App.
In 2018 hebben Karin en Fred tevens gezamenlijk workshops op het LVV congres gegeven aan collega vertrouwenspersonen.
Deze App zal rond juni / juli 2019 volledig beschikbaar zijn!  Er zijn inmiddels al vele contacten gelegd en de verwachting is dat deze app, zowel instellingen, bedrijven maar ook scholen en grote organisaties enorm gaat helpen het ongewenst gedrag een halt toe te roepen. Ook op het gebied van deze app zijn momenteel veel ontwikkelingen. Daarover zeer binnenkort meer nieuws. 

Laatste neventaak van Fred is dat hij per 2018 is herkozen in de commissie van Toezicht (vanuit het LVV) zitting heeft.  Bij deze commissie kunnen klanten klachten indienen tegen vertrouwenspersonen wegens het niet goed uitoefenen van de functie.  De commissie heeft een adviserende rol richting bestuur van LVV. Het bestuur van de LVV zullen in de regel het advies van de Commissie volgen.

  • Intern vertrouwenspersoon  en co√∂rdinator vertrouwenspersonen  bij Sociale Verzekeringsbank
  • Extern vertrouwenspersoon bij de Gemeente Purmerend
  • Senior vertrouwenspersoon bij Stichting Foundation Report App
  • Back - up / samenwerking met Jan Peter Versteege  (extern vertrouwenspersoon De Opreghte)
  • Back - up / samenwerking met Angelique Wittenberds (extern vertrouwenspersoon Di Fiducia)
  • Back -up / samenwerking met Joyce Huijbers (extern vertrouwenspersoon)
  • Lid Commissie van Toezicht (klachtencommissie voor klanten tegen vertrouwenspersonen)