Fred Julio, vertrouwenspersoon.  Hoe, wat en sinds wanneer en wat doe hij nog meer?

Fred Julio werkt al jaren als vertrouwenspersoon.
Sinds 2007 is hij intern vertrouwenspersoon bij de Sociale Verzekeringsbank

Rond 2008 is hij toegetreden tot het bestuur van de Landelijke vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).

Het bestuur had ten doel om het vak vertrouwenspersoon te professionaliseren. Er waren namelijk te veel "hobbyisten" die zich vertrouwenspersoon noemden.  
Om deze professionalisering in gang te zetten heeft het bestuur contact gezocht met alle opleiders. Gezamenlijk tijdens een GDR sessie hebben wij de minimale eisen en wensen bepaald en verder uitgewerkt om tot een gedegen opleiding te kunnen komen. Dit heeft geresulteerd in het maken van een keurmerk. Dit keurmerk is na enkele jaren in 2010 er eindelijk gekomen! Het LVV-Keurmerk kon iedere opleider verdienen door de cursus aan de gestelde eisen te voldoen om een vertrouwenspersoon te kunnen opleiden. 
oud en nieuw logo lvv keurmerkpng
Nadat het keurmerk een feit was, was het vervolgens de beurt aan de vertrouwenspersonen om zicht te certificeren!
Fred heeft nadat het keurmerk een feit was in 2011 het LVV-bestuur verlaten.  De vereniging werd te groot en kostte de toenmalige bestuursleden steeds meer van hun vrijwilligers tijd. Het werk was toen nog echt volledig vrijwillig!  Het gehele bestuur is inmiddels vervangen. Voor  het certificeren moest ook een erkend certificeringsbureau in de arm genomen worden. Dit is het CRP (Certification and Registration for Professionals).  Nadat iemand de cursus met goed gevolg heeft afgerond is hij in basis gecertificeerd! Echter dit moet wel aangemeld en goedgekeurd worden door het CRP.  Sinds 2023 is CRP vervangen door Hobéon SKO.

De certificering geldt dan voor een aantal jaren. Feitelijk moet je na het behalen van dit eerste certificaat, direct beginnen met het volgen van bij- en nascholing (BNS) en participeren bij verplichte intervisie voor het kunnen behouden van de certificering (her-certificeren). 
Sinds 2014 is Fred zowel intern- als extern vertrouwenspersoon. 

Fred werkt ook nauw samen met een aantal externe vakgenoten.   Ik noem enkele:  Joyce Huijbers (zelfstandige) met een groot vermogen aan denkkracht gecombineerd met goede adviezen en een rustgevend gevoel. Zet je aan het denken en helpt je vooruit! Gemma Bon van Lunteren, waarmee ik al jaren samen coördinator ben voor een 15 tal vertrouwenspersonen. Wij dragen samen zorg voor een groep vertrouwenspersonen met veel kwaliteit en kunde. Ook het opnieuw selecteren en borgen dat zij alle hulp, ruimte en kunde kunnen krijgen.   En met de interne vertrouwenspersoon van Gemeente Purmerend, Monique Oehlers, ook zij is inmiddels een geweldig en zeer gewaardeerde vertrouwenspersoon die altijd jou net het extra zetje kan geven en ook inmiddels meer doet bij de LVV en daarnaast ook een fantastische  gecertificeerde coach is. 4 super vertrouwenspersonen waar ik graag mee samenwerk en het leven voor de melder mee kan verbeteren!  


Sinds 2019 is Fred ook verbonden als extern vertrouwenspersoon bij Gemeente Purmerend. Samen met 2 interne vertrouwenspersonen hebben wij ons zichtbaar gemaakt binnen de Gemeente.  Tijdens de covid-19 pandemie is de zichtbaarheid en benaderbaarheid ver teruggelopen. In 2021 zijn we dan ook weer met nieuwe ideeën gekomen om ons te laten zien, ook gepaard met het geven van presentaties.   
Sinds medio 2023 ben ik ook samen met 1 interne en nog 1 externe vertrouwenspersoon verbonden aan Stichting Spurd. 

Sinds januari 2024 ook samen met Joyce als externe vertrouwenspersoon begonnen bij Woonzorg Groep Samen (WZG Samen). Daar zijn we nu begonnen om onze functie/rol uit te leggen bij OR en gaan nu eerst bij alle leidinggevenden langs. 

Laatste neventaak die ik 8 jaar lang met veel inzet heb gedaan, is dat ik  per 2018 was herkozen in de commissie van Toezicht (vanuit het LVV) zitting heeft.  Inmiddels is ook deze termijn van 4 jaar verlopen en is deze neventaak geëindigd sinds juli 2022. Bij deze commissie kunnen klanten klachten indienen tegen vertrouwenspersonen wegens het niet goed uitoefenen van de functie.  De commissie heeft een adviserende rol richting bestuur van LVV. Het bestuur van de LVV zullen in de regel het advies van de Commissie volgen.

  • Intern vertrouwenspersoon  en coördinator vertrouwenspersonen  bij Sociale Verzekeringsbank
  • Extern vertrouwenspersoon bij de Gemeente Purmerend
  • Extern vertrouwenspersoon bij Stichting Spurd
  • Extern vertrouwenspersoon bij de Oekraïense Ontheemden (Purmerend)
  • Extern vertrouwenspersoon bij Woonzorggroep Samen (Schagen).
  • Back - up / samenwerking met Hanneke Zumker (extern vertrouwenspersoon Eigen Kracht Coaching)
  • Back -up / samenwerking met Joyce Huijbers (extern vertrouwenspersoon)
  • Back - up / samenwerking met Renate Peijs (extern vertrouwenspersoon)
  • Lid Commissie van Toezicht (klachtencommissie voor klanten tegen vertrouwenspersonen)
  • Sparringpartner en samenwerkend met diverse andere geweldige vertrouwenspersonen